< Tillbaka <
Info om rote

Böcklinge

Torp

Torpnummer

SR-00-0798

Rote

Böcklinge

Rotegård 1

Böklinge

Mantal 1

1

Rotegård 2

Böklinge

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Böklinge

Mantal 3

1/2

Socken

Öja

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 821, år 1688 — 822, fr o m år 1710 — 798.

Rotens sammansättning år 1686:
Böcklinge — Lars och Per, 1 Mantal. Huvudrote.
Böcklinge — Per och Jöns, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Böklinge — Erich, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Reuter Crants arvingar.
Böklinge — Olof, 1/2 Mantal. Possessor: Kronan besparat.
Böklinge — Joen, 1/2 Mantal. Possessor: Lands Staten.

Soldater vid detta torp