< Tillbaka <
Info om rote

Fyrby

Torp

Torpnummer

SR-00-0804

Rote

Fyrby

Rotegård 1

Öster Fyrby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Segersta

Mantal 2

1

Socken

Öja

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 828, år 1688 — 829, fr o m år 1710 — 804.

Rotens sammansättning år 1686:
Fyrby — Kielfast Olsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Fyrby — Per Månson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning 1688:
Wästerfyrby — 1 Mantal. Huvudrote.
Wästerfyrby — 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Öster Fyrby — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Segersta — Per, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Lands Staten.

Johan Eric Skön var “skolmästare” i Öja skola, där han inhystes. Avlöstes 1878 av Adolf Edvin Österlund.

Soldater vid detta torp