< Tillbaka <
Info om rote

Fyrby

Torp

Torpnummer

SR-00-0807

Rote

Fyrby

Rotegård 1

Wästerfyrby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wästerfyrby

Mantal 2

1

Socken

Öja

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 822, år 1688 — 826, fr o m år 1710 — 807.

Rotens sammansättning år 1686:
Segersta — Änkan, 1 Mantal. Huvudrote.
Wästerfyrby 1) — Olof och Erich, 1 Mantal.

1) 1688 Österfyrby – som huvudrote. Segersta då hjälprote.

Rotens sammansättning år 1728:
Wästerfyrby — Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Wästerfyrby — Olof, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fru Anna Lohe.

1864 inflyttade fr Västermo till ST en brukare Lars Erik Jansson m familj. Utflyttade 1875 till Lista. (Soldaten hade hjärtfel. Kunde det ha varit anledning till att en brukare flyttade in?)

Soldater vid detta torp