< Tillbaka <
Info om rote

Magla

Torp

Torpnummer

SR-00-0829

Rote

Magla

Rotegård 1

Magla

Mantal 1

1

Rotegård 2

Magla

Mantal 2

1

Rivet

X

Flyttat

X

Socken

Gillberga

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 776, år 1688 — 777, fr o m år 1710 — 829.

Rotens sammansättning år 1686:
Magla — Niels och Änkan, 1 Mantal. Huvudrote.
Magla — Niels, Joen och Erich, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Magla — Lars och Nils, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet.
Magla — Ingvar och Jöns, 1 Mantal. Posessor: Lands Staten.

Soldattorpet flyttades 1918 till Skogstorp. På dess grund byggdes fastigheten Eriksdal.

Soldater vid detta torp