< Tillbaka <
Info om rote

Luckan Lyckan

Torp

Torpnamn

Lyckan

Torpnummer

SR-00-0833

Rote

Luckan

Rotegård 1

Lucka

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Trantorp

Mantal 2

1/8

Rotegård 3

Mörby

Mantal 3

1

Rotegård 4

Nohlankiärr, Ärla

Mantal 4

1/4

Socken

Gillberga

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 786, år 1688 — 787, fr o m år 1710 — 833.

Rotens sammansättning år 1686:
Luckan — Hans, 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Johan Ribbing.
Trantorp — Olof, 1/8 Mantal. Possessor: Hehl. von der Linde.
Hörninge — Anders, 1/4 Mantal.
Lund, Västermo — Jacob, 1/4 Mantal.
Starkier — Ärla, 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Lucka — Olof, 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Reuter Crantz arvingar.
Transport — Arwid, 1/8 Mantal. Possessor: Fru Pistolskiöld.
Mörby — Anders och Lars, 1 Mantal. Possessor: Lands Staten.
Nohlankiärr, Ärla — Jon, 1/4 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Roten indragen till musikens underhåll 1/1 1833 —

Roten anslagen till underofficers lön 1/1 1816 — 31/12 1832.

Div notering: (Rosenvik).

Soldater vid detta torp