< Tillbaka <
Info om rote

Närsjö

Torp

Torpnummer

SR-00-0837

Rote

Närsjö

Rotegård 1

Närsiöö

Mantal 1

1

Rotegård 2

Bergatorp

Mantal 2

1/8

Rotegård 3

Risinge, Husby

Mantal 3

1/2

Socken

Gillberga

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 781, år 1688 — 782, fr o m år 1710 — 837.

Rotens sammansättning år 1686:
Närsiöö — Jöns Nilson, 1 Mantal. Huvudrote.
Bergetorp — Jöns Person, 1/8 Mantal.
Risinge, Husby — Lars, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Knuth Kurcks.

Rotens sammansättning år 1728:
Närsiöö – Nills, 1 Mantal. Huvudrote.
Bergatorp — Pehr, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fru Carin Curcks arvingar.
Risinge, Husby — Lars, 1/2 Mantal. Possessor: Steen Arvidsson.

Soldater vid detta torp