< Tillbaka <
Info om rote

Albro

Rotens nummer år 1686 — 780, år 1688 — 781, fr o m år 1710 — 836.

Rotens sammansättning år 1686:
Ahlebro — Lars och Joen, 1 Mantal. Huvudrote.
Mörby — Per Olson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Ahlebro — Nils och Bengt, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands Staten.
Hörningsnäs, Västermo — Lars, 1/4 Mantal.
Tud (?), Västermo — Prostinnan Floman, 1/4 Mantal.
Trudseeck (?) — Lieutenant Schönbom, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Torp

Torpnummer

SR-00-0836

Rote

Albro

Rotegård 1

Ahlebro

Andel 1

1

Rotegård 2

Hörningsnäs, Västermo

Andel 2

1/4

Rotegård 3

Tud (?), Västermo

Andel 3

1/4

Rotegård 4

Trudseeck (?)

Andel 4

1/8

Rivet

X

Socken

Gillberga

Kompani

Väster Rekarne kompani

Soldater vid detta torp