< Tillbaka <
Info om rote

Almby

Torp

Torpnummer

SR-00-0835

Rote

Almby

Rotegård 1

Almby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hyttan

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Skierpinge

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Frönäs

Mantal 4

1/8

Socken

Gillberga

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 783, år 1688 — 784, fr o m år 1710 — 835.

Rotens sammansättning år 1686:
Almby — Joen Joenson, 1 Mantal. Huvudrote.
Hyttan — Sven Jonson, 1/4 Mantal.
Skieppinge — Arfwedh Person, 1/4 Mantal.
Fröönäs — Änkan, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Hehl. von der Linde.

Rotens sammansättning år 1728:
Almby — Pehr, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands Staten.
Hyttan — Olof, 1/4 Mantal.
Skierpinge — Pehr, 1/4 Mantal.
Frönäs — Nills, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållna.

Soldater vid detta torp