< Tillbaka <
Info om rote

Skrafsta

Torp

Torpnummer

SR-00-0832

Rote

Skrafsta

Rotegård 1

Skrafsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Skrafsta

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Fnösketorp

Mantal 3

1/4

Socken

Gillberga

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 779, år 1688 — 780, fr o m år 1710 — 832.

Rotens sammansättning år 1686:
Skrafwesta — Lars och Niels, 1 Mantal. Huvudrote.
Skrafwesta — Olof Jonson, 1/2 Mantal.
Fnösketorp — Carl Person, 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Skrafsta — Jon och Olof, 1 Mantal. Huvudrote.
Skrafsta — Lars, 1/2 Mantal.
Fnösketorp — Anders, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Torpet var på c:a 5 tnl. Lägenhet Fredriksberg.

Soldater vid detta torp