< Tillbaka <
Info om rote

N. Biby

Torp

Torpnummer

SR-00-0828

Rote

N. Biby

Rotegård 1

Norrby By

Mantal 1

1

Rotegård 2

Sätran

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Stafwik, Västermo

Mantal 3

1/2

Rivet

X

Socken

Gillberga

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 788, år 1688 — 789, fr o m år 1710 — 828.

Rotens sammansättning år 1686:
Norrby by — 1 Mantal. Huvudrote.
Sätran — 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gustaf Sparre.
Stafwik, Västermo — 1/2 Mantal. Possessor: Lars Flemming.

Rotens sammansättning år 1728:
Norrby by — Lars och Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Anna Lohe.
Sätran — Joen, 1/2 Mantal.
Stafwik, Västermo — Lars, 1/2 Mantal. Possessor: Magnus Flemming.

Div notering: Brask 1690, Norsten 1744, Bistedt 1802.

“1686. Vacant. Knichten som Roten Präsenterade war för ungh och lijten. Casseras. Gifwes Roten 2 Månad dagh att skaffa Knecht”.

Soldater vid detta torp