< Tillbaka <
Info om rote

Skriksta

Torp

Torpnummer

SR-00-0826

Rote

Skriksta

Rotegård 1

Skricksta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Tiggeby

Mantal 2

1

Socken

Gillberga

Kompani

Väster Rekarne kompani

(Carlsro 1:2 + Carlsro avskedsstuga).

Rotens nummer år 1686 — 775, fr o m år 1710 — 826.

Rotens sammansättning år 1686:
Skricksta — Olfo och Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Tiggeby — Niels och Olof, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Skricksta — Nils och Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Tiggeby — Nils och Olof, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Lands Staten.

Soldater vid detta torp

Anders Gustaf NORRMAN
1818-10-21 anges som födelsedatum av EW. Inflyttad fr Eskilstuna 1840. GM-59 begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg (giktåkomma med stelhet i lederna). Tjänt väl. Kyrkvaktmästare.
>
Anders ROOS
Fick soldatnamnet 1690. Ev. var han Corporal.
>
Anders SKRIKARE
Varit kommenderad i Wissmar och sedermera blivit fången i Stralsund. Ersatt med 855 Kårp.
>
Anders SKRIKARE
-19 I action Musqveten sönderskjuten och krutpungen förkommen. Vid första 1723 års rubbning avgått för Rustmästaren Eric Sundell som straxt därpå sig absenterat, - varföre tjänsten här ständigt är förränt [...]
>
Anders SKRIKARE
Hit avancerat från 855 12/12 1715 den utur Danska fångenskapet hemkomne Corporalen Anders Johansson Kårp, heter nu Skrikare. Har kopparflaska. 21/8 -18 Klagar = nr 1 = ej fått lön och kronotunna får årren 1710-13. [...]
>
Anders STENHAMMAR
Kan läsa och skriva. Grå Råck, Musqvet, Hölster, Bajonett, Bantlär i sjukkvarteret förmist. Fått ny Flaska.
>
August GUSTAFSSON
Utflyttad till Björka, Gillberga.
>
Christopher FLYGARE
Corporal 16/6 1733. Kommenderad till Finland 1739. Bevistade striden vid Willmanstrand 23/8 1741 där han blev förkommen.
>
Eric MÖRNBERG
Ankom Pommern från Sverige 19/10 1761. Kommenderad i Stralsund.
>
Gustaf STAF
Inflyttad fr Fors 1859. Utflyttad t Gustafslund, Tiggeby, Gillberga. Vicekorpral 2/7 1866. 1876 sjuk å regsjukhuset. Underhåll 1889.
>
Johan MÖRNBERG
Corporal 15/10 1741. GM-59 av ålderdoms bräcklighet orklös och oförmögen till vidare krigstjänst, får avsked samt till dubbelt underhåll anmäld, i anseende till dess långa trogna tjänstetid.
>
Nils GILLBERG
G. Död i Norrby, Finland.
>
Olof GILLBERG
18/7 -89 Sveaborg. Utflyttad t Örnsberg Bst före 1808. Död i arresten 1808.
>
Olof GILLBERG
G. -02 Stockholm. Anställd 1790 med frågetecken.
>
Olof NORSTEN
I Strängnäs dec 1709 avancerat till Corporal. Död i Landscrona.
>
Pehr SKRÄCK
GM-39 Enligt läkarbetyg av sjuklighet otjänstbar. Har bevistat 1813-14 års fälttåg. Tjänt väl, vadan han, som nu anhåller om avsked, får avsked med anmälan till underhåll på expectans.
>