< Tillbaka <
Info om rote

Hellby

Torp

Torpnummer

SR-00-0830

Rote

Hellby

Rotegård 1

Helleby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Helleby

Mantal 2

1

Rotegård 3

Skougen

Mantal 3

1/8

Socken

Gillberga

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 778, år 1688 — 779, fr o m år 1710 — 830.

Rotens sammansättning år 1686:
Helleby — Anders och Jöns, 1 Mantal. Huvudrote.
Helleby — Olof Jonsson, 1 Mantal.
Skougen — Joen Olson, 1/8 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Helleby — Erik och Nils, 1 Mantal. Huvudrote.
Helleby — Anders, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Lands Staten.
Skougen — Pehr, 1/8 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Div notering: 1690 Hellbom.

Soldater vid detta torp

A A HELLGREN
Avsked utan underhåll.
>
Anders HÄLL
>
Anders HÄLL
>
Anders HÄLL
Sjuk hemma i landet, förkylt bägge fötterna under hemmarschen ifrån Norge 1718. Tidigare tråssdräng.
>
Anders ÖKENQVIST
GM-23 bevistat alla fälttågen. Tjänt utmärkt väl. Får ett hedrande avsked. Anmäles till underhåll. Har tilldelats Drottningholmsmedaljen. Fånge i nov 1809.
>
Eric HELL
Har kopparflaska, fått kruthorn och smörjehorn 1718. GM-18 Karlen för liten, sättes till tråssdräng och i dess ställe hit satt den nyskrivne tråssdrängen för 18:e Tältlaget, Anders Häll.
>
Eric HELLBOM
Var i tjänst 1778! Kan vara samma soldat som Eric Nils Hellbom SR-00-0830.
>
Eric Nils HELLBOM
Anställd 1775? Var i tjänst 1789. Kan vara samma soldat som Eric Hellbom SR-00-0830-1770!
>
Eric SÄLL
GM-55 begär och får avsked med anmälan till underhåll. Tjänt utmärkt väl.
>
Erich HÄLL
I actionen vid Stäket 13/8 1719 Musqveten förkommen. Bajonetten avskjuten. Krutmått och pung ej bekommen. 1733 sjuk hemma på roten. GM-41 varit trossdräng och sedan soldat. Sjuklig och oförmögen. Begär och får a [...]
>
Fredrik HELLBLOM
Interimsavsked.
>
Gustaf HELLBOM
GM-97 sjuk och oduglig. Får avsked.
>
Hans HELLEBOM
Fick sitt soldatnamn 1690.
>
Jonas HÄLLSKOG
Enligt W. Rekarne Härads Rätts dom för inbrottsstöld avstraffad med spöslitande och den 1/3 1769 föravskedad uppå rotens begäran.
>
Karl Erik SÄLL
Vid GM-72 sjuk hemma på roten enligt läkarbetyg (febersjukdom). Underhåll 1898. Utflyttad t Sätran, Gillberga.
>
Lars HELLBOM
>
Lars HÄLL
Grå råcken, skinnbyxor, skor, kamb med foder, bantler med rem och ränsel förkommit i sjukkvarteret i Landskrona, där han dog. Geväret med hölster förkom i slaget vid Hälsingborg.
>
Olof HÄLL
GM-63 utgammal och svag, får avsked.
>