< Tillbaka <
Info om rote

Öfverby

Torp

Torpnummer

SR-00-0484

Rote

Öfverby

Rotegård 1

Lisätter

Mantal 1

1

Rotegård 2

Rambohl

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Groptorp

Mantal 3

1/4

Socken

Hyltinge

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 441, år 1688 — 543, fr o m år 1710 — 484.

Rotens sammansättning år 1686:
Rambohl — Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Lysäter — Jöns, 1 Mantal.
Groppetorp, L:a Malma — Lars.
Possessor för ovanstående: Bengt Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Lisätter — Olof, 1 Mantal. Huvudrote.
Rambohl — Joen, 1/2 Mantal.
Groptorp — Olof, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Bengt Sparre.

Soldater vid detta torp