< Tillbaka <
Info om rote

Tunatorp

Torp

Torpnummer

SR-00-0485

Rote

Tunatorp

Rotegård 1

Jätzbohl

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Skarfnäs

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Nytorp

Mantal 3

1/2

Rivet

X

Socken

Hyltinge

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 444, år 1688 — 546, fr o m år 1710 — 485.

Rotens sammansättning år 1686:
Jätzbohl — Bengt, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Skarfnäs — Anders, 1/2 Mantal.
Nytorp — 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Bengt Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Jätzbohl — Pär, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Skarfnäs — Måns, 1/2 Mantal.
Nytorp — Welander, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Per Sparres arvingar.

Roten anslagen till Volontärs nummer 2/12 1839 — 31/12 1849.

Roten indragen till Furirs nummer 1/1 1836 — 2/12 1839.

Roten anslagen till underofficers nummer 1806 —

Roten vacant till Statsverket 2/10 1795 — 1/1 1804.

Soldater vid detta torp

Anders Gustaf ALM
484 = Öfverby, Hyltinge.
>
Anders Gustaf FAST
Erhöll understöd 1898 med 7:50 kr ur Blomstedska fonden.
>
Anders JÄTTMAN
>
Anders Petter SKÖLD
>
Anders THUN
"Afhuggit sig ena tummen för att göra sig oduglig till kronans tjänst. Utstruken för vanfrejd".
>
Anders Wilhelm FAST
"En gladlynt soldat". GM-04 Avsked beviljas utan underhåll.
>
Carl Eric LUNDBERG
>
Carl Eric RAGNAR
Interimsavsked.
>
Carl Johan RAGNAR
476 = Kulsta, Helgesta.
>
Carl Magnus LINDQVIST
>
Carl Olof LINDBLAD
923 = Nibble, Dillnäs.
>
Christopher von STAUDEN
>
Håkan LEMAN
Kan klädmakarearbete. Ränsel och handskar förlorade i slaget vid Hälsingboreg 28/2 1710 och grå råcken under marschen dit.
>
Johan August SKÖLD
GM-79 Begär och får avsked utan underhåll. Sjuk enligt läkarbetyg (lungsjukdom och åderbråck). Tjänt utmärkt väl.
>
Johan FRICK
477 = Helgesta rote, Helgesta.
>
Johan JÄTTE
GM-93 Undermålig och svag. Kasseras.
>
Jonas ALM
489 = Sörby, Hyltinge.
>
Jonas JETTMAN
Fått utbyta sig emot Jonas Andersson.
>
Jonas JETTMAN
Var i tjänst 1778.
>
Jonas JETTMAN
GM-68 Svag i ryggen och värk i axlarna. Får avsked.
>
Lars HYLLTING
>
Nils NÖJD
458 = Njushammar, Årdala.
>
Olof HYLLTING
Född i Dunker, Mora bruk. -88 sjuk i lägret. Erhöll soldatnamnet -88.
>
Olof JÄTTMAN
1739 sjuk. Död vid Vaxholm, där han kvarlämnades sjuk vid avresan till Finland.
>
Olof JÄTTMAN
26/7 1789 kommenderad till Sveaborg.
>
Olof LANG
515 = Snesta, Råby.
>
Pehr JÄTTMAN
-18 =, -19 =.
>
Reinhold STACKELBERG
Greve. Befordrad till Furir. 509 = Holmby, Ripsa.
>