< Tillbaka <
Info om rote

Jälunda

Torp

Torpnummer

SR-00-0486

Rote

Jälunda

Rotegård 1

Jälund Nr 1, Gryt Sn

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hagestugan

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Råsmåssen

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Hålwaldtzengen

Mantal 4

1/4

Socken

Hyltinge

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 440, år 1688 — 542, fr o m år 1710 — 486.

Rotens sammansättning år 1686:
Nårgården — Per, 1 Mantal. Huvudrote.
Hagestugun — Johan, 1/4 Mantal.
Råsmåssen — Niels, 1/4 Mantal.
Hålwaldtzengen — Simon, 1/8 Mantal. Possessor: Fledtwoudt.
Possessor för ovanstående: Bengt Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Norrgården — Jon, ersatt av: Jälund nr 1, Gryt sn, 1 Mantal. Huvudrote.
Hagestugan — Pär, 1/4 Mantal.
Råsmåssen — Erich Larsson, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Pehr Sparres arvingar.
Hålwaldtzengen — Erich, 1/4 Mantal.
Efter LandsContorets förteckning är denna rote år 1696 tilläkt med Giötestorp, Dunker, 1/6 Mantal, som dock efter undersökningen i Compagniet år 1728 intet finns å roten, men berättas vara soldattorp under Oppunda kompani.

I “Generalmönsterrullan” kallas roten “Norrgården” till 1728, varefter den kallas “Jälund nr 1”. Men 1739 till minst 1797 heter den åter “Norrgården”. I “Grill” 1850 heter roten “Jälunda”.

Roten vacant till Statsverket 1/1 1794 — 27/1 1802.

Soldater vid detta torp