< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torp

Torpnummer

SR-00-0488

Rote

Torp

Rotegård 1

Torp

Mantal 1

1

Rotegård 2

Ralm

Mantal 2

1

Socken

Hyltinge

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 439, år 1688 — 526, fr o m år 1710 — 488.

Rotens sammansättning år 1686:
Torp — Måns, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fledtwoudt.
Ralm — Erich Person, 1 Mantal. Possessor: Bengt Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Torp — Erick, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Brita Fletvods (arvingar?).
Ralm — Jöns, 1 Mantal. Possessor: Bengt Sparres arvingar.

Soldater vid detta torp