< Tillbaka <
Info om rote

Sörby

Torp

Torpnummer

SR-00-0489

Rote

Sörby

Rotegård 1

Sörby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Saxengen

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Mörksund

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Kåfwetaqwarn

Mantal 4

1/2

Rotegård 5

Jälund Nr 2 I St F Mörksund

Mantal 5

1/4

Rivet

X

Socken

Hyltinge

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 438, år 1688 — 541, fr o m år 1710 — 489.

Rotens sammansättning år 1686:
Sörby — Olof, 1 Mantal. Huvudrote.
Saxengen — Grels, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fleetwondt.
Mörksund — Erich, 1/4 Mantal. Possessor: Beata Lillieram.
Kåfwetaqwarn — Carl, 1/2 Mantal. Possessor: Lands Staten.

Rotens sammansättning år 1728:
Sörby — Måns, Lars och Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Saxengen — Pigan Karin, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fru Brita Fletwod.
Mörksund — Per, 1/4 Mantal. Possessor: Fru Brita Berckner.
Kåfwetaqwarn — Jöns, 1/2 Mantal. Possessor: Infanteriet.
Jälund nr 2 i stället för Mörksund — 1/4 Mantal (Gryt).

Roten anslagen till furir i nummer 1/1 1834 — 24/12 1835.

Roten vakant till Statsverket 1/1 1794 — 7/5 1802.

Soldater vid detta torp

Anders ÅRRE
Erhöll sitt soldatnamn år 1688.
>
Carl Adolf LÖNNGREN
Utflyttad till Björktorp, Stjernhov och erhöll UH from 1921-12-01 med 61 kr/år. Höjdes 1931 till 100 kr och 1938 till 250 kr.
>
Daniel SUNDBERG
Var i tjänst 1739.
>
Eric BRANDBERG
Är interimsrustmästare vid Överstelöjtnantens kompani. Erhöll på begäran avsked. 627 = Husby, Vansö.
>
Eric FRED
Fred dog samma dag som regementschefen beviljat honom interimsavsked.
>
Erich ORRE
Blev efter då vi marscherade efter fienden vid Norre Möinge och sedan inte kommit till kompaniet. Borta med hela monderingen.
>
Gustaf Adolf FROM
476 = Kulsta, Helgesta. Underhåll 1886.
>
Johan SUNDBERG
>
Johan SÖDERGREN
GM-89 Avsked, enligt fältskärs attest oduglig till K. Majts tjänst. Kan detta vara samma person som SR-00-0489-1768 Jonas Berggren?
>
Jonas ALM
GM-59 begär och får avsked för sjuklighet, enligt läkarbetyg. Anmäles till underhåll genast. Tjänt väl. Utflyttad i febr 1861. 485 = Tunatorp, Hyltinge.
>
Jonas BERGGREN
I tjänst 1778. Kan detta vara samma som SR-00-0489-1768 Johan Södergren?
>
Jonas SUNDBERG
GM-50 Mönstrad i Stockholm, befunnen något styv i vänstra handen men approberas likväl, GM-63 har i lår och knän en svår torrvärk, oduglig till vidare tjänst, får avsked. 1759 sjuk i Bergen. Utflyttad 1763.
>
Jöns SÖRBERG
F.d. Furirskytt. Har densamma mondering som han hade då han var Furirskytt. Skospännen förkomna under löjtnant Lybkes commando i Norge. Anställd sedan 1716. GM-28 Karlen gammal, liderlig och oduglig, casseras.
>
Måns SÖRMAN
Ny utrustning 1718. Död i Christinehamn.
>
Olof FLINK
478 = Helgesta i Helgesta.
>
Oluf SÖRMAN
Efterbliven på marschen.
>
Peter PHIL
1807 sjuk i kvarteret.
>
Sven BRINK
>
ÖRN
Sårad vid Säfvar 1809.
>