< Tillbaka <
Info om rote

Kåveta Månskinet

Rotens nummer år 1686 — 442, år 1688 — 544, fr o m år 1710 — 487.

Rotens sammansättning år 1686:
Feyebohl — Per, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Kåfweta — Joen, 1/4 Mantal.
Löfåsen — Erich, 1/4 Mantal.
Smedzbohl — Joen, 1/4 Mantal.
Brolöten — Olof, 1/4 Mantal.
Suntorp ? — 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Bengt Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Kofweta — Lars och Jan, Gästgivaregård, 1/4 Mantal. Huvudrote.
Smedsbohl — Per, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Pehr Sparres arvingar.
Fribohl — Joen, 1/2 Mantal. Possessor: Fru Beata Rosenholm.
Tuntorp — Anders, 1/2 Mantal. Possessor: Pehr Sparres arvingar.
Brolöt — Erick, 1/4 Mantal. Possessor: Bengt Sparres arvingar.
Löfåhsen — Jöns, 1/4 Mantal. Possessor: Pehr Sparres arvingar.

1802 och 1835 kallas roten “Smedstorp” i GM-rullan.

Mamma bobodde torpet 1905 – 1915. Vindstrappa på utsidan.

Torp

Torpnamn

Månskinet

Torpnummer

SR-00-0487

Rote

Kåveta

Rotegård 1

Kofweta

Andel 1

1/4

Rotegård 2

Smedsbohl

Andel 2

1/2

Rotegård 3

Fribohl

Andel 3

1/2

Rotegård 4

Tuntorp

Andel 4

1/2

Rotegård 5

Brolöt

Andel 5

1/4

Rotegård 6

Löfåhsen

Andel 6

1/4

Rivet

X

Socken

Hyltinge

Kompani

Nyköpings kompani

Soldater vid detta torp