< Tillbaka <
Info om rote

Öfverby

Torp

Torpnummer

SR-00-0490

Rote

Öfverby

Rotegård 1

Öfwerby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Öfwerby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Frönääs

Mantal 3

1/2

Socken

Hyltinge

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 443, år 1688 — 545, fr o m år 1710 — 490.

Rotens sammansättning år 1686:
Öfwerby — Erich, 1 Mantal. Huvudrote.
Öfwerby — Erich, 1/2 Mantal.
Frönääs — Joen Persson, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fledtwoudt.

Rotens sammansättning för 1728:
Öfwerby — Anders Olofsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Öfwerby — Anders, 1/2 Mantal.
Frönääs — Joen, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fru Brita Fletwod.

Soldater vid detta torp