< Tillbaka <
Info om rote

Prestbol Tallholm

Torp

Torpnamn

Tallholm

Torpnummer

SR-00-0506

Rote

Prestbol

Rotegård 1

Prästbohl

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Gåhlsjön

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Hålsta

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Wärskähl

Mantal 4

1/4

Socken

Lid

Kompani

Nyköpings kompani

Manbyggnad 1880, restaurerad och tillbyggd 1932.

Rotens sammansättning år 1686:
Prästebohl — Niels, 1 Mantal. Huvudrote.
Håhlsta — Måns, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Johan Kruus.
Gålsiön — Niels, 1/4 Mantal. Possessor: Gyldenkrants.
Biörkhult i Svärta — 1/8 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Prästbohl — Pär, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Gerhard von Berckner.
Gåhlsjön — Lars, 1/4 Mantal. Possessor: Förrådskassan inlöst förpantning.
Hålsta — Jonas, 1/4 Mantal. Possessor: Arfwed Hegerflycht.
Biörkhult Nybygge i Svärta som här varit indelt för 1/8 Mantal finnes vid undersökningen i Compagniet år 1728 inte i Roten. Efter Lands-Contorets uppgivne förteckning av 11/8 1725 kan ovanstående hemman Prästebohl icke göra skäl i Kneckthållet för mer än 1/2 Mantal. Ty är till hjälp anslaget av:
Wärskähl — Nils, Bettna, 1/4 Mantal. Possessor: Förpantning.

Anslagen till underofficers lön 1/7 1815 — 24/1 1823.

Div noteringar: Gjers 1690, Boman 1744, Stedt 1802.

Soldater vid detta torp

Anders BOBERG
1760 kommenderad till arbete på Dehnholmen.
>
Anders BOMAN
Transport till nr 505 meddelst Kongl. Krigs-Collegii Brev och Herr Överstens Ordres. GM 28/4 1742 sjuk hemma på Roten.
>
Anders FALL
G.
>
Anders LÖFGREN
Soldat utan lega. Interimsavsked 5/3 1778.
>
Anders STEDT
I tjänst 1802.
>
Anders TÖRNQVIST
>
Carl Eric PRYTZ
>
Carl Gustaf BRANNIUS
>
Carl Gustaf BÅNG
G. Underhåll 1897. Korpral 21/6 1879.
>
Carl HIORTMAN
G. I tjänst 1783.
>
Carl Johan ODEN
>
Eric MALMQVIST
>
Erich GIERS
(510 = nr 491). -90 sjuk i lägret. I tjänst 1687.
>
Håkan TÖRNQVIST
"Antagen Trumpetaren och Directeuren Håkan Törnqvist". År 1774 står han som "Volontär".
>
Joen HANSON
GM-88 Gammal och Bräcklig, tjänt 31 år, får avsked och underhåll.
>
Johan Eric HILLDING
>
Johan Petter HÄSS
Avförd ur regementets rullor för stöld.
>
Johan Petter ROTH
Son till 501 Roth?
>
Jonas / Johan LÖNN
G.
>
Jonas LUNDBERG
1768 sjuk. Befordrad till Corporal wid 524.
>
Karl Johan JOHANSSON
>
Magnus SNYGG
G.
>
Olof BOMAN
GM-41 huggit sig i det ena låret och foten, oförmögen att marschera, begär och får avsked. Geveret och Monderingen hemständes till Roten. Vacant.
>
Olof ÅKERLIND
G. Vid GM-45 begär och får antaga namnet Åkerlind i stället för Kempe.
>
Pehr Anders HILDING
G. Dog på regementssjukhuset i Malmköping och där begravd. Var på tillfälligt besök i Malmköping. Hustrun var 30 år vid hennes död.
>
Pehr TIMMERMO
Grå Rpck och Musqvet-Hölster förlorat i slaget vid Helsingborg 28/2 1710.
>
Per BOHMAN
-18 =. Död på marschen vid Jösta (?) Krog. Bekommit efter GM-18 ny Råck.
>
WRETMARK
Befordrad till Sergeant vid kompaniet.
>