< Tillbaka <
Info om rote

Öresta

Rotens nummer år 1686 — 515, år 1688 — 481, fr o m år 1710 — 504.

Rotens sammansättning år 1686:
Örsta — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Örsta — Jöns, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Schytte…..

Rotens sammansättning år 1728:
Örsta — Erich, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Infanteriet.
Örsta — Swen, 1 Mantal. Possessor: Cavalleriet.

Torp

Torpnummer

SR-00-0504

Rote

Öresta

Rotegård 1

Örsta

Andel 1

1

Rotegård 2

Örsta

Andel 2

1

Socken

Lid

Kompani

Nyköpings kompani

Soldater vid detta torp