< Tillbaka <
Info om rote

Lundby St Näset

Torp

Torpnamn

St Näset

Torpnummer

SR-00-0502

Rote

Lundby

Rotegård 1

Lundby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Buddetorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Öknastorp

Mantal 3

1/2

Socken

Lid

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 478, år 1688 — 515, fr o m år 1710 — 502.

Rotens sammansättning år 1686:
Öknatorp — Enkian, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Buttorp — Lars, 1/4 Mantal.
Lundby — Olof i Lijd, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: af Wasaborg.

Rotens sammansättning år 1728:
Lundby — Eric, Lid, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet.
Buddetorp — Olof, Årdala, 1/4 Mantal.
Öknastorp — Nils, Årdala, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Lennart Ribbing.

Soldater vid detta torp