< Tillbaka <
Info om rote

Svista

Torp

Torpnummer

SR-00-0503

Rote

Svista

Rotegård 1

Swiesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wärma

Mantal 2

1/2

Socken

Lid

Kompani

Nyköpings kompani

Torpnamn: Hagnäs?

Rotens nummer år 1686 — 516, år 1688 — 482, fr o m år 1710 — 503.

Rotens sammansättning år 1686:
Swiesta — Per, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Gustaf Persson.
Wäringe (?) — Niels Ripsa, 1/2 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Swiesta — Nils, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Gerhard von Berkner.
Wärma — Per, 1/2 Mantal. Possessor: Cavalleri.

Soldater vid detta torp

ALMGREN
Corprals lön.
>
Carl SARF
Var i tjänst 1806.
>
Erich LARSON
>
Ferdinand SVIBERG
Till Sveaborg 26/7 1789.
>
Gustaf Ludvig ROSENIUS
Corprals lön. Tidigare anställd som volontär från den 30/12 1774 på denna rote. Inget avskedsdatum återfinns. Därefter anställd på nytt från 8/6 1788 som rustmästare.
>
J P FRÖLING
Approberad GM 6/9 1902.
>
Johan ELLG
-18 =. -19 =. Hatt, Handskar, Råck, Skinntröja, Byxor, Bantlertaska med Kruthorn, Smörjhorn och Fängnålar, Gehäng med Sölja, Värja, Bajonett förkommit i Action vid Stäket.
>
Johan Gustaf STENSSON
Underhåll 9/8 1887.
>
Johan ÖHRNHUFWUD
1759 sjuk i Stralsund.
>
Jonas RAPP
GM-63: "Begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Anmälan till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl". Hustrun Anna Persdotter dog i leverlidande 19/5 1876, 64 år, 3 mån.
>
Jonas SLAG
>
Nils SVISTEDT
>
Nils ÖHRNHUFWUD
>
Olof WÄCKARE
Legd av Erich Larson. "Rymmer Olof stånde Erich Knecht".
>
Pehr ELG
Född i Uppland. Hemkom ur dansk fångenskap och här insatt. Har tidigare stått för denna rote. Efter Högwälborne Herr Baron och Generalmajor Fuchs tillåtelse transporterad till 504.
>
Petter ÖHRNHUFWUD
Född i Roslagen. GM-41 "Gammal och sjuklig. Varit fånge i Danmark. Tjänt väl. Får avsked med underhåll. Geveret och Monderingen hemsändes till Roten". Vakant. 504 = Öresta, Lid.
>
Pähr ELGFOTH
Född i Uppland. Handskar och Musqvet-Hölster förlorade i slaget vid Helsingborg 28/2 1710 och Grå Råck under sin sjukdom.
>
Samuel QUIST
-92 ställes på förbättring. GM-02 "Sjuk. Oduglig till Kronans tjänst. Får avsked".
>