< Tillbaka <
Info om rote

Öresta Gåsmossen

Torp

Torpnamn

Gåsmossen

Torpnummer

SR-00-0505

Rote

Öresta

Rotegård 1

Öhrsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

St. Wälfwesta

Mantal 2

1

Kvar

X

Socken

Lid

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 514, år 1688 — 480, fr o m år 1710 — 505.

Rotens sammansättning år 1686:
Wälfwesta — 1 Mantal. Huvudrote.
Öhrsta — Enkian, 1 mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Öhrsta — Anders, Jöns och Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet.
St. Wälfwesta — Johan, 3/4 Mantal, står för 1 Mantal. Possessor: Infanteriet.

En “Soldatestuga” är markerad på karta 1693. Den stugan hette Gåhlsmossen, senare Giölmossen. En ny soldatstuga tycks ha blivit byggd omkring 1770. Den låg i närheten av den gamla. 1841 har man troligen byggt om, eller nytt, då stuga också har vind (uppgifter från Åke Åhlund 2002).

Om- eller tillbyggnaden har då skett mellan åren 1833–41, eftersom höjning med tre stockvarv och inläggning av vindsbjälklag tilläts först 1833 (P-O Rosén).

Soldater vid detta torp

Anders BOMAN
GM-50 brurit högra knäet, får ingen styrka att marschera, får avsked. Transport hit på Herr Överstens order och Kgl. Krigs-Collegii Brev 31/7 1745. Mönstrad i Stockholm.
>
Anders FALL
G.
>
Anders FLINCK
GM-63 surögd och svag, avskedas. Vacant. 1759 commenderad till Galärerna.
>
Anders ÖHR
G. -02 Stockholm. GM-06 avstraffad för snatteri, casseras.
>
Anders ÖHRNBERG
-18 =. Musqvet, Bajonett och Värja sedan sista GM. Musqvet, Bajonett samt Svart Halsduk förkomna i Norge.
>
Eric MALMQVIST
Utflyttad till Kristineberg.
>
Eric ÖHR
G. GM-26 begär och får avsked för svaghet och sjuklighet. 28/3 1820 på Regementschefens befallning återgått till endast soldat - ej Timmerman.
>
Eric ÖHRBOM
-40 Karlen god och gillas. -41 till Galeer-Esquadern.
>
Eric ÖHRBOM
>
Eric ÖHRBOM
26/7 -89 Sveaborg.
>
J E UDIN
Anställd efter 9/7 1887. Avsked utan underhåll.
>
Johan Eric HILLDING
Transporterad från nr 506 18/4 1836. GM-63 Begär och får avsked såsom gammal och sjuklig enligt läkarbetyg. Anmälan till underhåll genast. Tjänt väl. Gift med föreståndaren i Fattighuset, änkan Ulrika Olsdot [...]
>
Johan ROKMAN / RÅCKMAN
G.
>
Johan ÖHRBOM
>
Lars JÄRPE
Erhöll soldatnamnet 1688.
>
Lars ÖHR
Grå Råck förkommen under marschen mot Helsingborg.
>
O ÖRBOM
>
Petter ÖHRNBERG
Är efter Hans Kongl. Majts Nådigste Förordning till Furirskytt antagen och insatt uti det ställe som efter Under-Officerarne böra stå i tjänst.
>
Petter ÖRNBERG
Tidigare Furir-Skytt. Har sin Furirskyttsmondering. -19 sjuk på roten. GM-33 Karlen liderlig och oduglig till tjänstgörandet, utan bättring, får avsked.
>