< Tillbaka <
Info om rote

Torp Torpstugan

Torp

Torpnamn

Torpstugan

Torpnummer

SR-00-0507

Rote

Torp

Rotegård 1

Torp

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hammartorp, Råby

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Hökö

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Täppan El. Svenskartorp, Ripsa

Mantal 4

1/4

Rivet

X

Socken

Lid

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 503, år 1688 — 491, fr o m år 1710 — 507.

Rotens sammansättning år 1686:
Torp — Olof, 1 Mantal. Huvudrote.
Hammartorp — Per, 1/4 Mantal.
Hökie i Lid — Sven, 1/4 Mantal.
Prästorp eller Täppan i Ripsa — 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Torp — Olof, 3/4 Mantal, står får 1 Mantal. Huvudrote.
Hammartorp — Pehr, Råby — 1/4 Mantal.
Hökö — Wasenius Budd, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Cavalleriet.
Täppan eller Svenskartorp — Anders, Ripsa, 1/4 Mantal. Possessor: Infanteriet.

Vacant ill Statsverket 1/1 1793 — 3/12 1801.

Anslagen till Krigsacademin Carlberg 17/6 1792 — 1/1 1793.

Rotens vakant fr o m 4/11 1834, d:o GM-35 — 25/9 1835.

Div noteringar: Frisk 1690, Liljeblad 1744, Kersén 1802.

Soldater vid detta torp