< Tillbaka <
Info om rote

Lilla Jägardal

Torp

Torpnummer

SR-00-0575

Rote

Lilla Jägardal

Rotegård 1

Runbotorp

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Runbotorp

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Hållenda

Mantal 3

1

Socken

Katrinenäs

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 566, år 1688 — 578, fr o m år 1710 — 575.

Rotens sammansättning år 1686:
Hållenda — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Dambotorp — Per, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Runbotorp — Lars Biörling, 1/2 Mantal. Huvudrote. Posessor: Cappelans.
Runbotorp — Pehr, 1/2 Mantal.
Hållenda — Erick, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp

Abraham RUND
1718 utr = 501, men Musqvet, Bajonett och Värja sedan sista GM. Död i Norge.
>
Anders KLÖS
Anställd före 1810. Dog i krig. 1811 bevkomm i Nyköping.
>
Anders RUND
I tjänst år 1789.
>
Anders RUNDBOM
>
Bengt PÅFWE
Kom från Upplands Stånds Dragoner. För dess sjuklighets skull erhållit Interimsavsked av Högwälborne Herr Baron och Generalmajor Fuchs.
>
Clas Axel SKANTZ
GM-76 Avsked för ålder och mindre exercisförmåga. Underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Elias RUND
Gillas. GM-40 är surbent, oduglig, begär och får avsked.
>
Eric RUND
>
Gabriel RUND
Född i (Småland?). 1793 kommenderad till Stockholm på stenhuggningsarbete. I tjänst 1802. Återvänt från Stralsund 1806.
>
Johan ESPING
>
Johan Knut SKANS
Utflyttad t Lövensberg, Frustuna.
>
Johan SKANTS
Corporal 25/6 1831. På egen begäran entledigad fr o m 20/7 1839. GM-45 I anseende till kroppssvaghet samt ålder och tjänstetid avsked med anmälan till underhåll på expektans (enl K. Br. 10/9 1831).
>
Lars Erik SKANTZ
1898 7:50 ur regementets understödsfond.
>
Lars RUND
Granadier Taska förlorad under marschen.
>
Mats RUND
Född i Finland. Av finsk nation, och efter Kungl. Krigs Collegii ordres av den 5/9 1721 avlevererad till finska regementena 28/9 1721. 1719 bekommit Kappa och Råck. Förkommit Handskar, Gula Strumpor, 1 Svart Halsduk, [...]
>
Olof RUND
GM-74 gammal och orklös, tjänt i Pommerska kriget, får underhåll. 1759 Kommenderad på Galéer-Esquadern.
>
Olof RUND
Erhöll sitt soldatnamn år 1690.
>