< Tillbaka <
Info om rote

Kattnäs

Torp

Torpnummer

SR-00-0573

Rote

Kattnäs

Rotegård 1

Kattnäs

Mantal 1

1

Rotegård 2

Kattnäs

Mantal 2

1

Rotegård 3

Kattnäs

Mantal 3

1

Rotegård 4

Qwarntorp

Mantal 4

1/4

Socken

Katrinenäs

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 568, år 1688 — 580, fr o m år 1710 — 573.

Rotens sammansättning år 1686:
Kattnäs — Johan Stephanson, 1 Mantal. Huvudrote.
Kattnäs — Lars, 1 Mantal.
Kattnäs — Lars Nilson, 1 Mantal.
Qwarntorp — 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Secreterare Lovisin.

Rotens sammansättning år 1728:
Kattnäs — Johan, 1 Mantal. Huvudrote.
Kattnäs — Anders, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fru Wattrang.
Kattnäs — Pehr, 1 Mantal. Possessor: Fru Brita Lovisin.
Qwarntorp — Erick, 1/4 Mantal. Possessor: Cath. Wattrang.

Soldater vid detta torp

Anders KÅHR ev KARL
Erhöll "Medalj för tapperhet i fält" för insatser vid Leipzig. Fick medaljen 15/7 1817. GM-23 Gjort fälttågen utmärkt väl. Får avsked och föreslås till underhåll.
>
Anders SUNDSTRÖM
Var i tjänst 1750.
>
Carl JERNBERG
1741 approberad. Kommenderad på Galéer-Esquadern.
>
Eric ODEN
GM-26 Begär och får byta namn från Katt till Oden. GM-42 Företer läkarbetyg om sjuklighet som gör honom till krigstjänst oförmögen. Begär och får avsked. Tjänt utmärkt väl.
>
Eric TELL
GM-76 Avsked på grund av sjuklighet. Underhåll på expektans. Tjänt utmärkt väl.
>
Hans JERNBERG
1718 approberad. Ny utr = 501. 1728 Får byta namn från Kattenschiöld till Jernberg. GM-40 gammal och oförmögen att vidare göra tjänst. Begär och får avsked. 1719 bekommit kappa och råck.
>
Hindrich JONSON
Har tidigare varit anställd. Avsked 10/8 1686 - Har lejt Ifwar Bengtzon. "Rymmer Ifwar Stånde Hindrich Knecht". Återanställd 4/6 1690.
>
Ifwar KLENING
GM-90 "Denne Rotens Knecht fallen i bråtth, oduglig, får afskiedh, och Hindrich Jonsson som honom legdt hafwer, stånde Knecht Till dess han skaffar en duglig karl".
>
Johan August TELL
Tilldelades "Södra Stäket-medaljen" vid festen å Malma hed 17/8 1919.
>
Johan BJÖRK
GM-93 Står kvar till förbättring. GM-97 oduglig till Kronans tjänst. Får avsked.
>
Johan JERNBERG
Född i Västergötland.
>
Jonas ODEN
>
Magnus SUNDSTRÖM
1759 sjuk i Stralsund.
>
Nils JERNBERG
GM-44 Casserad, besvärad av en svår andtäppa, fyller intet monderingen.
>
Olof KARBERG
1789 jägare.
>
Olof SUNDSTRÖM
1760 Kommenderad vid Fabritie Bataljonen i Stralsund. 1763 sjuk på lasarettet i Stralsund. GM-74 svag, sjuk, får avsked.
>
Per NORMAN
"Blefwen wid Strahlsund 1715". GM 15/8 1718 "Den förre rotens legde karl Per Carlsson Norman hemkommen ur fångenskapet, tjänt 9 år, fått en Confusion av en kula i Stralsund, oduglig till krigstjänst, föravskedas. [...]
>