< Tillbaka <
Info om rote

Nellje

Torp

Torpnummer

SR-00-0600

Rote

Nellje

Rotegård 1

Nällie

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Nällie

Mantal 2

1

Socken

Katrinenäs

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 572, år 1688 — 582, fr o m år 1710 — 600.

Rotens sammansättning år 1686:
Nällie — Olof Andersson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Nällie — Per Olofsson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Liehtons.

Rotens sammansättning år 1728:
Nällie — Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Maria Herdhielm.
Nällie — Johan, 1 Mantal. Possessor: Donterat.

Roten anslagen till volontär 3/12 1842 —

Roten vacant i Carlscrona 19/11 1759.
GM 19/3 1762: “Som denna rote mist 2ne ordinarie soldater i Carlscrona inom 13 månader så lämnas den nu i anseende till en slik olycka och kostnad 3 månaders dilation (= uppskov, anstånd, frist), då roten ålägges ställa fullgiltig karl”.
Roten var vakant vid GM 1763, 1768, 1774.

Soldater vid detta torp