< Tillbaka <
Info om rote

Lund

Torp

Torpnummer

SR-00-0598

Rote

Lund

Rotegård 1

Lund

Mantal 1

1

Rotegård 2

Åshammarboda, Dillnäs Sn

Mantal 2

1/8

Rotegård 3

Hammarbosäter, Dillnäs Sn

Mantal 3

1/4

Socken

Katrinenäs

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 570, år 1688 — 581, fr o m år 1710 — 598.

Rotens sammansättning år 1686:
Granbacken — Lars Jönsson, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Skyrtorp — Per Andersson, 1/4 mantal.
Öv. Wahla, Frustuna — Olof, 1 Mantal.
Åshammarboda, Dillnäs sn — 1/8 Mantal.
Hammarbosäter, Dillnäs sn — 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Secreterare Lovesin.

Öv. Wahla, Frustuna 1688 utbytt mot Lund.

Rotens sammansättning år 1728:
Lund — Anders, 1 Mantal. Huvudroate. Possessor: Fru Brita Lovesin.
Skytorp, som här varit indelt för 1/4 Mantal befinnes vid undersökningen i kompaniet år 1728 roten därav ingen hjälp haft.
Åshammarboda, Dillnäs sn — Olof, 1/8 Mantal. Possessor: Claes Stiernschiölds arvingar.
Hammarbosäter, Dillnäs sn — Jonas, 1/4 Mantal. Possessor: Fru Chat. Wattrang.

Roten indragen till musikens underhåll 1/1 1862 —

Roten anslagen till volontärlön 31/12 1849 — 31/12 1861.

Roten vakant till Statsverket 27/5 1793 — 27/1 1804.

Soldater vid detta torp