< Tillbaka <
Info om rote

Åshammar

Torp

Torpnummer

SR-00-0599

Rote

Åshammar

Rotegård 1

Åshammar

Mantal 1

1

Rotegård 2

Åshammar

Mantal 2

1

Socken

Katrinenäs

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 573, år 1688 — 583, fr o m år 1710 — 599.

Rotens sammansättning år 1686:
Åshammar — Jöns Mårtensson, 1 Mantal. Huvudrote.
Åshammar — Per Andersson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Liehtons.

Rotens sammansättning år 1728:
Åshammar — Jonas, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Maria Herdhielm.
Åshammar — Lars, 1 Mantal. Possessor: Greve Frölich.

Soldater vid detta torp