< Tillbaka <
Info om rote

Klöfsta

Torp

Torpnummer

SR-00-0574

Rote

Klöfsta

Rotegård 1

Klöfsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Klöfsta

Mantal 2

1

Socken

Katrinenäs

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 567, år 1688 — 579, fr o m år 1710 — 574.

Rotens sammansättning år 1686:
Klöfsta — Hans, 1 Mantal. Huvudrote.
Klöfsta — Per, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Klöfsta — Erick och Johan, 1 Mantal. Huvudrote.
Klöfsta — Anders och Olof, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp