< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0967

Rote

Läggesta

Rotegård 1

Leggesta

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Järtträ

Mantal 2

1/2

Flyttat

X

Socken

Kärnbo - Mariefred

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1047, år 1688 — 1018 och from år 1710 — 967.

Rotens sammansättning år 1686:
Leggesta — Erich 1/2 Mantal. Huvudrote
Järtträ — 1/2 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Leggesta — Joen 1/2 Mantal. Huvudrote
Järtträ — Abraham 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Vakant 1763-01-20 — 1776-05-07

1909-11-01 inflyttade maskinist Frans Oskar Karlsson med familj

Soldattorpet flyttat på 1940-talet till “Farfars udde”, Hökmossen, Nykvarn. Ägare (1977) Ulf von Teiele.

Soldater vid detta torp

Abraham LILLJA
>
Anders BLOMGREN
1758 sjuk. Hemsändes till Sverige från Pommern 1761-10-20. 1762 sjuk, ifrån Pommern hemförlovad, har fel på vänstra foten samt litet fel på hörseln, men blivit något bättre, står kvar på förbättring. GM -63 [...]
>
Carl Bert HIULHAMMAR
Avsked vid kassationsmönstring.
>
Carl Wilhelm LANTZ
GM -66: begär och får avsked såsom ofärdig i höger fotled och i följd därav oduglig till Krigstjänst. Tjänt försvarligt.
>
Eric HIERTMAN
Född i Roslagen. GM -33: Karlen gammal och aldeles oduglig, begär och får avsked.
>
Eric LÄGGST
GM -02: vanfrägdad och liderlig; casseras.
>
Eric ÖBERG
"Blef Lif-Gardist 1781-08-03."
>
Erich JERTMAN
Troligen borta vid Poltava.
>
Gerhard TIGERKLO
- 89: "minderårig volontär".
>
Hans STAKE
Ej fått Kappa. Musqvet med bajonett odugligt. Svarta halsduken och skospännen förkomna under marschen ur Norge. Död vid norska gränsen. Denne soldat kan vara densamme som SR-00-0967-1709 Jöns Stake.
>
Hindric BLOMGREEN
>
Jean BLOMGREN
I tjänst 1739, sjuk.
>
Johan August ÅKERBLOM
Född i Solna? Södertälje? Inflyttad från Södertälje 1867. Tidigare tjänt 7 år vid Lifgardet till Häst och 3 år vid Svea Lifgarde. Får vid GM -69 räkna dessa.
>
Johan LANTZ
>
Jöns STAKE
Borgarson. Har smörjhorn sedan sista GM. Lejd till soldat i Stockholm för Corp.roten nr 926 Öllösa. Denne soldat kan vara densamme som SR-00-0967 Hans Stake.
>
Karl Johan LOD
Inflyttad från Gåsinge 1879-05-30. 1879 kommenderad till Vaxholm. Avsked med underhåll på expektans. Utflyttad till Säterhyddan, Mariefred 1909-11-01.
>
Michel LÄGG
Fick soldatnamnet 1688.
>
Nils August SPJUT
Inflyttad från 2:a Lifgardet 1872-06-16. GM -76: får räkna 7 års tjänst vid Kungl. 2:a Lifgardet. Interimsavsked. Utflyttad till "Socknen" 1879-11-07. Utflyttad till Nord Amerika 1881-04-20.
>
Pehr LILLJEFORS
Tillfångatagen 1807-04-16.
>
Zackarias LANTZ
GM -51: begär och får avsked med anmälan till underhåll på expektans. Tjänt väl.
>