< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0968

Rote

Årby

Rotegård 1

Leggesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Åhrby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Åhrby

Mantal 3

1/4

Socken

Kärnbo - Mariefred

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1046, år 1688 — 1017 och from 1710 — 968.

Rotens sammansättning år 1686:
Leggesta — 1 Mantal. Huvudrote
Åhrby — 1/2 Mantal. Hjälprote
Åhrby — Per 1/4 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Leggesta — Fjärdingsman Johansson 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands Staten
Åhrby — Erik 1/2 Mantal. Hjälprote
Åhrby — Lars 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

1682 — 1740 kallas roten “Läggesta”

Roten vacant 1743-05-14 — 1747-05-18
Roten vacant 1762-10-18 — 1767-01-09

Ev Aspsäter

Soldater vid detta torp