< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0970

Rote

N. Ekeby

Rotegård 1

Nårekeby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Läggesta

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Nyboda

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Biörketorp

Mantal 4

1/4

Rivet

X

Flyttat

X

Socken

Kärnbo - Mariefred

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1050, år 1688 — 1021 och from år 1710 — 970.

Rotens sammansättning år 1686:
Nårekeby — Joen 1/2 Mantal. Huvudrote
Läggesta — Olof 1/2 Mantal. Hjälprote
Nyboda — Enkian 1/8 Mantal. Hjälprote
Biörketorp — Jöran 1/4 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Nårekeby — Jöns 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet
Läggesta — Jon Mattson 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Grefwe Otto Reins Maulls arvingar
Nyboda — Erik 1/8 Mantal. Hjälprote
Biörketorp — Erik 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Roten vakant 1763-06-30 — 1774-10-07

ST rivet 1909. Flyttat till Slottsbrinken, inflyttningsklart 1909-09-01. Heter nu Steninge – Björkkilsvägen 12

Soldater vid detta torp

Anders EKBERG
>
Anders LÄGGBOM
>
Anders STORM
Transport 1793-10-01.
>
Carl Johan Leonard FÄLT
Inflyttad från Viggeby 1899-11-07. Kommenderad till Vaxholm 1900-12-15 -- 1901-03-15. Utflyttad till Björnlunda 1909-11-04.
>
Eric EKBERG
Vistades i hemorten 1809-07-25. GM -23: har tjänt utmärkt väl. Gjort alla fälttågen. Får hedrande avsked samt anmälan till underhåll.
>
Eric LÄGGBOM
Har Krut och Smörjhorn sedan GM -15. Musqvet och Bajonett sönderskjutet i Action vid Stäket 1719. Blesserad. 1719-09-16 sjuk vid regementet. Erhållet Kgl. Krigs.Coll. avskeds- och underhållspass 1720-05-24. L [...]
>
Eric NYBERG
1759 sjuk i Kvarteret.
>
Erik LUNDMARK
"Död vid roten."
>
Frans Oscar FÄLT
Baptist i 33 år (1888). Gift 2:a gången 1876-10-29. Utflyttad 1896-11-26 till Oskarsdal, Mariefred (byggt 1896). Dog i en lång och tärande sjukdom.
>
Gustaf Herman BLOMQVIST
Inflyttad från Toresund 1892-12-16. Befordrad till Vice-Corporal 1898-06-25. Entledigad från vicekorpralsbefattningen 1899-04-22. 1899-01-12 tillstånd att få utarrendera torpet. Utflyttad till Klara 1902-05-09.
>
Gustaf Wilhelm FÄLT
GM -63: ställes på 1 års förbättring för sjuklighet. Interimsavsked.
>
Johan FÄLT
GM -51: begär och får såsom sjuklig, enligt betyg, samt mindre tjänstbar avsked med underhåll på expektans. Tjänt väl.
>
Lars LÄGGEBOHM
Antagen i Leggesta. Hölster och Smörjhorn förlorat i Slaget vid Helsingborg 1710-02-28.
>
Olof LÄGHBOM
Erhöll sitt soldatnamn 1688.
>
Pehr EKBERG
I tjänst 1789.
>