< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Fågelstatorpet

Torpnummer

SR-00-0966

Rote

Fogelsta

Rotegård 1

Fogelsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Järtträ

Mantal 2

1

Socken

Kärnbo - Mariefred

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1048, år 1688 — 1019 och from år 1710 — 966.

Rotens sammansättning år 1686:
Fogelsta — Mats 1 Mantal. Huvudrote
Järtträ — Mats Andersson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Jöran Ulfsparre

Rotens sammansättning år 1728:
Fogelsta — Jan 1 Mantal. Huvudrote
Järtträ — Erich 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Grefwe Runs Mauls arvingar

Vakant 1710-02-28 — 1717-00-00. Vakant 1877-01-17 — 1880-02-03.
Torparen Johan Erik Olsson inflyttad 1895-11-26.
Fogelsta ST borta ur Husf.h.l. from 1950.

Soldater vid detta torp

Anders FOGEL
Finns kvar vid GM 1802. Mariefreds sn kallas tidigare även Kärnbo sn. Var dräng i Läggesta. I tjänst 1802.
>
Carl FÅGEL
Vid GM 1817 noterad, "sjuk på stället" Okänt när han antogs, död på roten.
>
Carl FÅGEL / FAGER
1817 sjuk på stället.
>
Carl O FOGELSTRÖM
GM -97: "För Hemmansbruk får avsked mot det han stäldt Drängen Anders Fogel i sitt ställe."
>
Carl Otto ENBLOM
Vid GM 1876 ställdes Enblom på förbättring för sjuklighet i 6 månader. Blev ej bättre, erhöll regementschefens interimsavsked 18770117. Inflyttad från Toresund 1852. GM -76: ställes på 6 månaders förbättr [...]
>
Eric FOGELL
Borta i Finska kriget 17420923
>
Eric FRÖJD
Avsked för sjuklighet 1823. GM -23: ogillas för sjuklighet.
>
Erich FOUGELL
Stupade i slaget vid Helsingborg 1710-02-28. All mondering borta.
>
Fredrik Werner EKSTRÖM
Avsked vid GM 19050905. Beviljades underhåll på expektans (utgår då pensionsrum blir ledigt); Ekströms pension 1905 61:-/år 1920 100 :-/år 1927 200:-/år. Extra tillägg från 1924 50:-/år. Utflyttar till Är [...]
>
Gustaf ÖST
Kommenderad 1839 till Långholmen, Avsked vid GM 18510620 på grund av sjuklighet. Tjänt väl. 1839 Kommenderad till Långholmen. GM -51: begär och får såsom sjuklig, enligt läkarbetyg, avsked. Tjänt väl. Utf [...]
>
Hindric WALLMAN
Död i Stockholm 1748 vid kommendering på slottsarbete. Död under kommendering på Slottsarbete i Stockholm.
>
Jacob FÅGELL
Erhöll soldatnamnet 1688.
>
Johan FERM
Avsked 1819 för vanfrejd Avförd ur rullorna för vanfrejd.
>
Johan FOGELSTRÖM
Deltog i Pommerska kriget och i slaget vid NEUKALDEN 1762. Utnämnd till korpral 17730511. Avsked för ålder och oförmögen att tjäna kronan, tillerkändes underhåll. Befordrad till Corporal 1773-05-11. GM -83: st [...]
>
Jonas FOGELL
Kvar i tjänst 1739. Kan ha dödats i Hattkriget 1741-1743 (Finska kriget), inga säkra källor finns. Approberad vid GM -18. GM -19: Fängnålar. I tjänst 1739.
>
Pehr FERM
Ogillades som soldat av roten. Avsked vid GM 18260701.
>
Pehr FERM
GM -26: ogillas såsom soldat med rotens begivande.
>