< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0969

Rote

Viggeby

Rotegård 1

Wiggeby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Wäster Ekeby

Mantal 2

1/2

Rivet

X

Socken

Kärnbo - Mariefred

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1043, år 1688 — 1014 och from år 1710 — 969.

Rotens sammansättning år 1686:
Wiggeby — Anders 1/2 Mantal. Huvudrote
Wiggeby — Erich 1/2 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Wiggeby — Olof 1/2 Mantal. Huvudrote
Wäster Ekeby — Hans 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Lands Staten

Vid GM 1744 “uppvistes Högwälborne Herr Landshöfdingens Resolution af d. 15/9 1743, att hela denna rote til hielp är under Magby (?) 1/4 Mtl. som derwid kommer att förblifwa.”

Husf.h.l. 1901 — 1910 “rivet”

Roten vakant 1765-06-03 — 1772-05-19

Soldater vid detta torp