< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Emilieborg

Torpnummer

SR-00-0998

Rote

Viggeby

Rotegård 1

Wiggeby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Wiggeby

Mantal 2

1/2

Socken

Kärnbo - Mariefred

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1042, år 1688 — 1013 och from år 1710 — 998.

Rotens sammansättning år 1686:
Ekeby — Johan 1/2 Mantal. Huvudrote
Wiggeby — Joen 1/2 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Wiggeby — Lars 1/2 Mantal. Huvudrote
Wiggeby — Lars 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Lands Staten

GM 1744: “Uppwist Herr Landshöfdingens Resolution af d. 13/9 1743, att denna rote fått til hielp Ekudden 1/4 Mtl i Taxinge sn varwid det förblifwer.”

Roten anslagen till regementsmusiken 1805-01-01 — 1817-12-29
Roten anslagen till trumslagarelön 1833-01-01 — 1840-05-11
Roten anslagen till trumslagarelön 1879-10-01 — ??

Torpbesiktning 1869: “Ingen anmärkning.”
1879 inflyttar arrendator Söderberg, utflyttad 1883. Då inflyttar en arbetskarl Gustafsson.
Husf.h.l. 1901 “Emilieborg”

Soldater vid detta torp