< Tillbaka <
Info om rote

Hammersta

Torp

Torpnummer

SR-00-0918

Rote

Hammersta

Rotegård 1

Hammersta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Åshammar, Kattnäs

Mantal 2

1/2

Socken

Dillnäs

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 — 935, år 1688 — 925, fr o m år 1710 — 918.

Rotens sammansättning år 1686:
Hammersta — Anders Jonsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Åshammar, Kattnäs — Joen, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Robert Lichtens.

Rotens sammansättning år 1728:
Hammersta — Joen, 1 Mantal. Huvudrote.
Åshammar, Kattnäs — Anders, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Från Gåsinge inflyttade till Hammersta 1853 dr Johan Eric Eld. Tidigare sold?

En korpral 918 Karlsson utnämnd till distinktionskorpral 1911 (säkert ej “indelt”).

Soldater vid detta torp

C F A SPARRE
Befordrad till furir vid Liv-kompaniet.
>
Carl August BLOMQVIST
>
Carl Fredric SJÖQVIST
Född 1816?
>
Carl Johan David de FLON
>
Carl Oscar ENGMAN
Förordnad till volontär-korpral med nummer 1213.
>
Eric ÖHRN
Tranporterad hit från Upplands Stånds Dragon regemente.
>
Gustaf HAMMARSTRÖM
Född 1754 eller 1764! "Död under Finska kriget". Gift med pigan Maria Nilsdotter i Ella. Morgongåva 9 Riksd. Spec. 2 barn.
>
Gustaf Theodor MELEN
Befordrad till furir på Vingåkers Kompani.
>
Isac HAMMAR
Född i Österbotten. Bekommit ny Värja 1716. Är av finsk nation. Efter Kongl. Majts Nådiga befallning avlevererad till Finland.
>
Lars HAMMAR
Erhöll sitt soldatnamn 1688. 18/9 1692 betalt 4 öre "för lyckelig återkomst till hälsan". Dito 3/5 1703. Begravd 4/10 1703. Död samma dag?
>
Lars Petter HAMBERG
GM-55 begär och får för svår sjukdom enligt läkarbetyg avsked. Tjänt försvarligt. Gift med 27-åriga piga och hushållerska Maja Catharina Andersdotter. Inflyttad till Hammersta från Gåsinge 1838. Utflyttad t [...]
>
Magnus Gabriel HAMMAR
Inflyttad fr Björnlunda 1793. "Blifwit Död i kriget 1809". Dottern gift med soldaten Olof Grön i Gåsinge.
>
Mattz HAMMAR
19/11 1759 klen och bräcklig, står till nästa mönstring. GM-63 gammal och svag, får avsked. Roten vakant.
>
O T LUNDBERG
Befordrad till furir vid V. Rekarne kompani.
>
Olof HAMMAR
Rymt.
>
Olof HAMMARE
Ersatt av Corporalsroten.
>
Pehr HAMMAR
I Husf.h.l. står även 1787 och 1783 ang född. Inflyttad fr Stockholm. Utflyttad t Löfvreten. GM-30 får tillgodonjuta 3 års tjänst vid Lifgardet till häst. GM-35 erhåller avsked med rättighet till pension efter [...]
>
Per Alfred BERGSTEDT
Inflyttad fr Åker 1856. Avförd ur regementets rullor.
>
Petter / Pehr HAMMARSTRÖM
Till Sveaborg 1789.
>
Petter HAMMAR
>