< Tillbaka <
Info om rote

Hallsta

Torp

Torpnummer

SR-00-0920

Rote

Hallsta

Rotegård 1

Hällesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Hällesta

Mantal 2

1

Rotegård 3

Hällesta

Mantal 3

1/4

Socken

Dillnäs

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 — 934, år 1688 — 924, fr o m år 1710 — 920.

Rotens sammansättning år 1686:
Hällesta — Joen, 1 Mantal. Huvudrote.
Hällesta — Lars, 1 Mantal.
Hällesta — Johan Erichson, 1/4 Mantal. Possessor: Anna Bure.

Rotens sammansättning år 1728:
Hällesta — Jöns, hemman 1/2 Mantal, står i roten för 1 Mantal. Huvudrote.
Hällesta — Enkian, 1 Mantal.
Hällesta — Anders, hemman 3/16 Mantal står i roten för 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp

Adam Jacob von SCHOTING
Utnämnd sergeant 29/10 1747.
>
Anders FLYGARE
Antagen 1708 och gick med rekryterna till Riga, där han dog före 1710.
>
Anders HALLSTEDT
Gift med pigan Catharina Johansdotter.
>
Anders KLANG
Född i Krukmakartorp, Floda. Född 29/9 enl Husf.h.l. Floda (1833 bl a). Inflyttad fr L:a Mellösa 1809. Utflyttad t Krukmakartorp, Floda 1813. Bruksarb Hälleforsnäs.
>
Carl Fredric HALL / HÅLL
Inflyttad fr Gåsinge 1813. Utflyttad t L:a Löfviken. Svag och sjuklig. Avsked med anmälan till underhåll genast. Deltagit i fälttågen 1813-14. Gift med änkan Greta Stina Jansdotter i Hallsta ST.
>
Carl Gustaf HALL
Anställningsåret 1872 med frågetecken.
>
Carl Gustaf HALL
"Törstig". 1879 kommenderad till Carlsborg. Avsked med underhåll på expektans.
>
Carl Johan HALL / HÄLL
Född 4/11 eller 11/4 1822. Inflyttad fr Runtuna 17/5 1846. GM-72 Begär och får avsked för ålder och sjuklighet. Underhåll på expektans. Tjänt utmärkt väl.
>
Eric LINDQWIST
GM-40 Karlen sjuk hemma. eljest en fullkomligt god karl som officerarna förmäla.
>
Gustav Adam von VICKEN
>
Isac FLYGARE
Erhållit Kongl. Majts Nådigsste avskedspass i anseende till dess oduglighet.
>
Johan FLYGARE
>
Johan HALL
Gift med pigan Christina Andersdotter i Hallsta ST.
>
Johan HALLMAN
GM-68 intet väl bevarad till dess sinnen, får avsked. Gift med änkan Brita Andersdoter. Morgongåva 24 D. Kopp?t.
>
Johan Oscar ELF
Inflyttad fr Löflund, Taxinge. Utflyttad t Elfstorp, nära ST 920.
>
Jonas FLYGARE
GM-33 sjuk hemma, god karl. Avancerar till Corporal vid 976. Gift.
>
Lars FLYGARE
Erhöll soldatnamnet 1688.
>
Nils HALLSTEDT
Död i Finland. Gift med pigan Anna Jonsdotter i Hallesta. Morgongåva efter lag.
>
Olof HALLSTEDT
Inflyttad fr Björnlunda 1789. Död i Finland.
>