< Tillbaka <
Info om rote

Ella

Torp

Torpnummer

SR-00-0922

Rote

Ella

Rotegård 1

Ella

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Wackerby

Mantal 2

1

Rotegård 3

Giäddsiötorp Och Nystugan

Mantal 3

1/4

Socken

Dillnäs

Kompani

Gripsholms kompani

Även “Lunda ST”.

Rotens nummer år 1686 — 932, fr o m år 1688 — 922.

Roten sammansättning år 1686:
Ella (Elma) — Thomas, 1 Mantal. Huvudrote.
Berga — Enkian, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Ella — Anders Olsson, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru R. Hylthen.
Wackerby — Nämndeman Anders, 1 Mantal. Possessor: Kronan behållet.
“Ekelund” och “Giäddesiötorp”, som efter indelningen här äro oppförda för “1/2 Crono”, finns jämväl inroterade vid nr 902, derest de sin andel till soldaten årligen erlägga.

Rotens sammansättning år 1791:
Ella — 1/2 Mantal.
Wackerby — 1 Mantal.
Giäddsiötorp och Nystugan — 1/4 Mantal.

Roten anslagen till Statsverket 27/5 1793 — 1/10 1803.

Soldater vid detta torp

Anders ELF
Inflyttad 1816. Kvarbodde på ST till sin död. 1820 sjuk i Stockholm. 1839 kommenderad till Långholmen. GM-48 begär och får avsked med anmälan till underhåll. Tjänt väl. Furir 30/1 1839. I rullan 1845 "Corporal" [...]
>
Christian BRASK
Antagen i Stockholm.
>
Elias LUND
Januari 1789 sjuk vid artilleriet. GM-89 gammal, enligt attest orklös; oförmögen till vidare krigstjänst. Gjort Pommerska kriget, kan sig ej födan själv förtjäna, får avsked med anmälan till underhåll. Ankom P [...]
>
Erich WACKERBERG
GM-33 God och gillas. Var i tjänst 1739.
>
Hindrich BRASK
Född i Ingermanland. Släktnamn: Christiansson eller Christophersson. Rymt 28/3 1723.
>
Jacob WACKENBERG
Avlevererad till Tavastehus regemente.
>
Johan / Jaen ELF
Inflyttad fr Frustuna 1804. Corporal 30/10 1810. KM-15 avsked för sjuklighet, bevistat fälttågen 1805, 1806, 1807 i Pommern, 1808 i Finland då han blev fången samt 1813-14 i Tyskland och Norge. Anmälan till underh [...]
>
Johan Petter ELF
Inflyttad fr Skinnskatteberg 1849. Angående uppgiften för antagen: Fel årtal?! Troligen transport hit? GM-76 begär avsked för sjuklighet. Underhåll på expektans. Tjänt utmärkt väl. Underhåll 1879. Gift med [...]
>
Lars FRISK
>
Lars Johan BJÖRK
Avsked med underhåll på expektans.
>
Mårten BRASK / BRACK
Erhöll soldatnamnet 1688.
>
Nils BRASK
Född 1706 eller 1721? GM-59 skall enligt fältskärs intygan vara besvärad av lungsot samt dessutom rörd till sina sinnen, så att han efter Officerarnas berättelse ingen tjänst kunnat göra, får avsked såsom i s [...]
>
Pehr LUND
GM-93 begär och får avsked. Utflyttad t Kärnbo 1793-94.
>