< Tillbaka <
Info om rote

Nibble

Torp

Torpnummer

SR-00-0923

Rote

Nibble

Rotegård 1

Nibble

Mantal 1

1

Rotegård 2

Nybygge, Gåsinge

Mantal 2

1/8

Rotegård 3

Smärsätter, Gåsinge

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Kiärrsätter, Björnlunda

Mantal 4

1/16

Rotegård 5

Grytstorp, Åker

Mantal 5

1/4

Rotegård 6

Dahlen, Åker

Mantal 6

1/16

Kvar

X

Socken

Dillnäs

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 — 939, år 1688 — 930, fr o m år 1710 — 923.

Rotens sammansättning år 1686:
Afla, Gåsinge — Ermundh, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Elsa Kruus.
Nible — 1/2 Mantal. Possessor: Bahlt. Marschels.
Av Väsby i Ytter-Enhörna — 1/2 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Nibble — Anders och Erik, 1 1/4 Mantal. Huvudrote.
Nybygge — Anders, oskatte, står i roten för 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.
Hallesta — Herr Lars Söderberg, 3/8 Mantal. Possessor: Cappelansbo.
Smörsätter — Erich, oskattlagt, står i roten för 1/8 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Rotens sammansättning år 1791:
Nibble — 1 Mantal. Huvudrote.
Nybygge, Gåsinge — 1/8 Mantal.
Smärsätter, Gåsinge — 1/8 Mantal.
Kiärrsätter, Björnlunda — 1/16 Mantal.
Grytstorp, Åker — 1/4 Mantal.
Dahlen, Åker — 1/16 Mantal.
Kulla, Gåsinge — 1/8 Mantal.
Gullsmora, Dillnäs — 1/8 Mantal.
Laxne, Dillnäs — 1/8 Mantal.

(Rotens sammansättning okänt år:
Nibble, Grytetorp, Skeppmora eller Dalen).

Roten anslagen till volontärs lön 17/10 1841 — 1901?

Soldater vid detta torp

Anders NYBERG
I tjänst år 1739.
>
Anders NYBERG
GM 28/4 1742: No 923 Anders Nyberg Klagar att honom på Legan af 1/8dels Hemmanet Nybygget i Gåsinge Sn återstår 25 daler Kopparmynt. Remitteras till Högwälborne Herr Grefwen och Landshöfdingen at niuta Handräckni [...]
>
Anders NÖJD
Inflyttad fr Gåsinge 1815. 1817 Södertälje. Tidigare "Förstärkningskarl" Wahl.
>
Anders NÖJD
Född: Finns även anteckning om 30/5 i Dillnäs. Inflyttad fr Vårdinge 1824. 1826 kommenderad på arbete på Södertälje kanal. Till Vaxholm 1841. Gift med pigan Greta Andersdoter i Berga, med änkan Maja Stina Ander [...]
>
Anders REHN
Förordnad till 2:e furir vid Nyköpings komp.
>
Anders UTTER
Antagen vid Leggesta bro. Uti sjukdom förlorat Hanskar och Ränsel.
>
Anders UTTER
GM-33 sjuk hemma, god karl. Gift med Brita Larsdotter. Begravd 14/6 1738.
>
Anders Wilhelm HELLSTEDT
>
Carl Erik LINDBLOM
Utnämnd furir utan lön.
>
Carl Johan LINDQVIST
Förordnad till volontär-korpral och transporterad till nr 1213.
>
Carl Johan WISS
>
Carl Olof LINDBLOM
>
Edvard P SAHLIN
>
Gustaf Robert TÄCKHOLM
Befordrad till furir vid Öster Rekarne komp.
>
Jacob Eric NYBBLING
I tjänst 1802. Var avskedad då han dog.
>
Johan NYBBLING
1789 till Sveaborg.
>
Johan Olof HOLM
Förordnad till 1:e furir vid Gripskomps kompani.
>
Johan WETTERBERG
GM-63 liten, gammal och svag, får avsked. Vacant.
>
Lars Axel BROSTRÖM
>
Olof NYBBLING
Död i Finland. Gift med pigan Catharina Ersdoter från Gåsingeby. Morgongåva 10 Spec. Rfr. Son Eric död 6/3 1790.
>
Olof UTTER
Död på Dalslandet. Ej fått kappa. Pique och Handskar förkomna i sjukkvarteret vid Wästra Ede.
>
Per Gotthard WAHLSTRÖM
Förordnad till furir vid Vingåkers kompani.
>
Per Irenus WIBERG
>
Philip Eric FLACK
Förordnad till furir vid Lifcompaniet.
>
Robert SÖDERBERG
>
Sven UTTER
Erhöll soldatnamnet 1688. "För lyckelig återkomst till hälsa" betalat 4 öre 18/3 1694 och 21/3 1697 samt 8 öre 5/5 1717.
>
Victor August Eugén ÅKERGREN
Hit transporterad 12/12 1874.
>