< Tillbaka <
Info om rote

Lifsinge

Torp

Torpnummer

SR-00-0924

Rote

Lifsinge

Rotegård 1

Lifsinge

Mantal 1

1

Rotegård 2

Lifsinge

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Dillnäs

Kompani

Gripsholms kompani

Torpet, numera rivet, flyttades från byn vid laga skifte 1855.

1912 till Hallsta.

Rotens nummer år 1686 — 936, år 1688 — 927, fr o m år 1710 — 924.

Rotens sammansättning år 1686:
Lifzinge — Änkan, 1 Mantal. Huvudrote.
Lifzinge — Niels Olofsson, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Robert Lichtens.

Rotens sammansättning år 1728:
Lifsinge — Anders, hemman 1/2 Mantal, står i roten för 1 Mantal. Huvudrote.
Lifsinge — Nills Ersson, 1/2 Mantal, står i roten för 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fru Regina Hylthen.

Soldater vid detta torp

Anders LIF
>
Anders LIJF
Antagen i Stockholm. Blifwit Siuk effter Action wid Helsingborg och Sedermehra wijd upbråtit ifrån lägret under Marchen förkommen och Sedermehra ingen i dess ställe. All mondering borta.
>
August Wilhelm PANTZAR
1876 kommenderad till Carlsborg. Interimsavsked 21/1 1880.
>
Carl Fredric LIFKNECKT
1789 sjuk. Död i Finland. Gift med pigan Maria Brita Norman från Frustuna. Morgongåva 10 Spec. Riksfr.
>
Carl LIFKNECKT
GM-02 sjuk på sjukhus. Obotligt bensår. Får avsked. Gift med pigan Ulrica Ersdotter i Lifsinge. Morgongåva 10 D. Spec.
>
Erik LIF
Sårad vid Södra Stäket 1719, sjuk vid regementet. GM-33 Karlen gammal och svag, ofärdig i vänstra handen, begär och får avsked. 1718 sjuk på roten.
>
Johan LIFF
GM-35 Erhåller avsked med anmälan till underhåll. Sjuklig med försvagade kroppskrafter. Bevistat flera fälttåg. Utflyttad till Åker 1835. Återflyttat från Åker 1836 till Ellaboda.
>
Jonas LIFF
Inflyttad fr Lisinge 1835. Utflyttat 1843. Till Turinge år 1860. Bodde 1872 i Åker "På socknen". GM-42 Är enligt läkarbetyg till krigstjänst oduglig. Erhåller avsked med intyg att ha tjänt väl. Kom till Lifsin [...]
>
Jöns LIJF
Erhöll sitt soldatnamn 1688. "För lycklig återkomst till hälsa" betalat 4 öre 4/12 1692. Begravd 7/10 1696.
>
Knut Axel PANTZAR
GM 05: Avsked med underhåll på expektans.
>
Nils Petter LEDIN
Inflyttad fr Lid 1842. GM-72 begär och får avsked med underhåll på expektans. Tjänt utmärkt väl. Gift med pigan Ulrica Jonsdotter i Lifsinge gård.
>
Olof LIFBERG
GM-74 har avsked och enkelt underhåll. Tjänt i Finska och Pommerska krigen. Sjuk i kvarteret 1761 och 1762. 1763 namnet ändrat från Lif till Lifberg. Utflyttad till Solbacken. Läs mera i "Gåsinge-Dillnäs Krönik [...]
>