< Tillbaka <
Info om rote

Dillnäs

Torp

Torpnummer

SR-00-0921

Rote

Dillnäs

Rotegård 1

Dillnäsby

Mantal 1

3

Socken

Dillnäs

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer år 1686 — 937, 1688 — 928, fr o m år 1710 — 921.

Rotens sammansättning år 1686:
Dilnääs — Arrendatorn Hans Andersson, 3 Mantal. Huvudrote.
Elmohra — Per Andersson, 1/2 Mantal.
Wackerby, Frustuna — 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Robbert Lichtons.

I GM-rullan 1686 är denna rote, nr 937 (1686) sammanslagen med nr 938 (1686). År 1728 är roten delad i nr 921 och 925. (Troligen delad tidigare).

Rotens sammansättning år 1728:
Dillnäsby — Lars och Anders, 3 Mantal. Possessor: Fru Regina Hyltén.

Roten anslagen till musikens underhåll 31/12 1832 — Jml 1833 års lönestat.

Roten anslagen till Regementsmusikant — 31/12 1832.

Div notering: Till ST inflyttade 1854 från Kattnäs drängen Anders Gustaf Frisk.

Soldater vid detta torp