< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0060

Rote

Farneby

Rotegård 1

Farneby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Segnesta

Mantal 2

1

Rivet

X

Socken

Vrena

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 52, år 1688 — 41, fr o m år 1710 — 60.

Rotens sammansättning år 1686:
Segnesta — Niels, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Gust. Leijonhufvud.
Farneby — Gustaf, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1688:
Farneby, 1 Mantal. Huvudrote.
Segnesta, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Farneby — Hellman, 1/2 Mantal, står i rote för 1 Mantal. Possessor: Cavallerie.
Segnesta — Joen, 1 Mantal. Possessor: Magister Brovallius.

Soldater vid detta torp