< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0064

Rote

Vrena

Rotegård 1

Wrena

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wrenaqvarn

Mantal 2

1/2

Socken

Vrena

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 56, år 1688 — 45, fr o m år 1710 — 64.

Rotens sammansättning år 1686:
Wrena — Bengt, 1 Mantal. Huvudrote.
Wrenaqvarn — Niels, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Niels Bielke.

Rotens sammansättning år 1728:
Wrena — Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Förpantning.
Wrenaqvarn — Carl Nyman, 1/2 Mantal. Possessor: Infanteriet.

Anslagen till uofflön 31/12 1815 — 10/10 1823.

Roten anslagen som lön åt serg Reutersköld 31/12 1815 — 30/9 1816.

Soldater vid detta torp