< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0059

Rote

Vevelsund

Rotegård 1

Wäfwelsund

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Wäfwelsund

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Prästebohl

Mantal 3

1/2

Rotegård 4

Bergetorp

Mantal 4

1/4

Rivet

X

Socken

Vrena

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 53, år 1688 — 42, fr o m år 1710 — 59.

Rotens sammansättning år 1686:
Wäfwelsund — Joen, 1/4 Mantal. Huvudrote.
Wäfwelsund — Nils, 1/4 Mantal.
Prästebohl, 1/2 Mantal.
Bergetorp, 1/ Mantal. Possessor: Gust. Leijonhufvud.

Rotens sammansättning år 1686:
Wäfwelsund — Erich, 1/4 Mantal. Huvudrote.
Wäfwelsund — Hellman, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Förpantat.
Prästebohl — Lars, 1/2 Mantal. Possessor: Lands Staten.
Bergetorp — Olof, 1/4 Mantal. Possessor: Bengt Horn.

Soldater vid detta torp