< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0051

Rote

Stensund

Rotegård 1

Stensund

Mantal 1

1

Rotegård 2

Segnesta

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Gillinge, Husby Sn

Mantal 3

1/2

Socken

Vrena

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 49, fr o m år 1688 — 51.

Rotens sammansättning år 1686:
Stensund — Anders, 1 Mantal. Huvudrote.
Segnesta — Knuth, 1/4 Mantal.
Gillinge, Husby sn — Niels, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gust. Leijonhufvud.

Rotens sammansättning år 1728:
Stensund — Nils, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Bengt Horn.
Segnesta — Joen, 1/4 Mantal. Possessor: Magist. Brovallius.
Gillinge, Husby sn — Jonas Holm, 1/2 Mantal. Possessor: Bengt Horn.

Soldater vid detta torp

Abraham MALMBERG
Befordrad till fourier vid Nyköpings kompani.
>
Anders SUND
Vid GM 1839 kommenderad till Långholmen. GM 1869 begär och får avsked med anmälan till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.
>
Eric FREDENDAHL
>
Eric KIÄCKSTAKE
Till Finland 1741.
>
Eric KULA
Transport hit? Anställd 1776? GM-06. Mycket berömd, bevist finska kriget, genom contusion otjänlig till krigstjänst, får avsked med anmälan till underhåll. G.
>
Eric SKOUG
Hemkom från fångenskap, insattes här, men tp s.d. till sin förra rote 126 = Julsta i Björkvik. Avsked 23/11 1721.
>
Gustaf Ludvig SUND
Utflyttad till St. Malm 6/11 1887. Nr 24 = Gersnäs, Stora Malm.
>
Hans QWICK
>
Herman BONANDER
GM-68. Sjuk på roten. Befordrad till stabs-fendrick vid Second-majorens comp 26/1 1770, men behåller sin corporalslön här. Flyttar till Rustm-Indelningen vid Oppunda Comp 28/5 1773 och erhåller serg vid nr 52 denna [...]
>
Jacob EGELSTIERNA
Född i Uppland. GM-63. Ofärdig i vänstra knäet och har svagt bröst samt hörsel. Får avsked.
>
Johan Fredrik SUND
>
Karl Alfred ELF
Enl Stamrullan född 19/2 1866. Vicekorpral 1/2 1927. Törstig. Var i tjänst 1916.
>
Niels Okänt
>
Olof BIÖRKBOM
Hela monderingen borta. Nr 64 = Vrena by i Vrena.
>
Olof HANE
Nr 17 = Tible i Stora Malm. Nr 127 = Vedby i Björkvik. Hustru och barn registrerade på rote 0001.
>
Pehr STENMAN
I tjänst 1778. G.
>
Pehr SUND
Artilleribesättning till Åland 9/2 1809. G.
>
Per QWICK
Avsked 12/12 1717.
>
Per ÖSTER
Nr 70 = Össby i Halla
>
Pär WÄSBOM
För des förseelsers skull degraderad och satt till gemen rote 53. Bekommit år 1718: Hatt med ylle-galon omkring, båckskinndströja med tennknappar och linnefoder, 1 par bockskinnsbyxor, 2 st svarta halsdukar, 2 st sk [...]
>
Salomon ENSTEDT
Född i Västmanland. Nr 62 = Binklinge i Vrena.
>
Simon JOHANSSON
>
Swen FLOBERG
Bytt till sig Rustm-Indelningen vid Övlt Comp med Eric Fredendahl SR-00-0051-1766.
>