< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0063

Rote

Vrena

Rotegård 1

Wrena

Mantal 1

1

Rotegård 2

Lenninge, Nykyrka

Mantal 2

1

Socken

Vrena

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 55, år 1688 — 44, fr o m år 1710 — 63.

Rotens sammansättning år 1686:
Wrena — Bengt Larsson, 1 Mantal. Huvudrote.
Lenninge, Nykyrka — Hans, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Erich Oxenstierna.

Rotens sammansättning år 1728:
Wrena — Joen, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Anna Berckner.
Lenninge, Nykyrka — Anders, 1 Mantal. Possessor: von Berckner.

Anslagen till Statsverket 27/5 1793 — 28/3 1801.

Soldater vid detta torp

Anders EGELSTIERNA
Förkommen på Flottan vid slutet av år 1742.
>
Anders HOLM
G. GM-93. Får avsked. "Skadad i armen wid arbetet på Asinaln i Stockholm".
>
Anders WÄRN
G.
>
Carl Christian TAPPER
Underhåll 1890.
>
Carl Georg LUNDBORG
Befordrad till rustmästare med indelning vid V. Rekarne kompani. 1820 sjuk hemma.
>
Carl Wilhelm NYSTRÖM
G.
>
Eric WRENMAN
GM-74. Svag, sjuk, kasseras. Svagsint. Roten begär ock själv avsked för honom.
>
Jacob EGELSTIERNA
Född i Uppland. Hette på nr 66 "Elfwer". Troligen avsked före 18/2 1758.
>
Jan DUNCKER
Var nyinskriven tråssdräng vid 24:e Fältlaget, Oppunda Comp då han hit sattes.
>
Joh. ÖSTERLUND
>
Johan EGELSTRÖM
Sedan 1714 1:e furir-skytt. Ej fått kappa. Halsduk förkommen när de sjuka fördes ur Norge. GM-28. Karlen är alldeles döv, får avsked.
>
Johan Eric JONSSON
G. Avförd ur regementets rullor 29/1 1852.
>
Jöns WRETSTRÖM
GM-63. Oansenlig och liderlig, får avsk. Ev. anställd efter 12/2 1759.
>
Karl Albert TAPPER
Vicekorpral 1926. Benådades med Svärdsmedalj i mars 1922.
>
Lars HÖGMODIG
G.
>
Lars MALM
G.
>
Lars WRENMAN
G. 1789 Jägare.
>
Måns LÄNNING
Ny utr 1718 = nr 51 + nr 62. GM-18. Karlen surögd, sättes till tråssdräng.
>
Nils OLUFSSON
Även antecknad med namnet "Olsson".
>
Olof KLOTH
"Afhände sig sjelf lifvet".
>
Olof WREMAN
Grå råcken uppbränd vid marschen 1710.
>
Olof WRENMAN
>
Pehr EGELSTIERNA
God o gillas 1733. Okt 1739 till Finland.
>
Pehr LÖTH
G. GM-06. Sjuk å sjukhus. Oförmögen till krigstjänst, har bensår, får avsked.
>
Pehr WISS
G. 1817 Södertälje. Rotebyte 14/12 1818.
>
Per LÄNNING
>