< Tillbaka <
Info om rote

Tuna

Rotens nummer år 1686 — 501, from år 1710 — 513.

Rotens sammansättning år 1686:
Strandh — Börrill, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Sneckenberg.
Rössbohl — Måns, 1/4 mtl.
Rössbohl — Enkian, 1/4 mtl.
Possessor för ovanstående Erich Sparres arvingar.
Edestorp — Lars, 1/8 mtl. Possessor: Sneckenberg.
Dagzlöth — Erich, 1/8 mtl.
Sätra — Lars, 1/4 mtl.
Possessor för ovanstående Erich Sparres arvingar.

Rotens sammansättning år 1728:
Strand — 1 Mantal. Huvudrote.
Rössbohl — Nils, 1/4 mtl. Förpantning.
Rössbohl — Jonas, 1/4 mtl.
Wäringe — Sacellan Olof, 1/4 mtl.
Possessor för ovanstående Karl Gustaf Creuts.
Ringzelius, Lid — 1/2 mtl. Possessor: Cappelans Bohl.
Edstorp — 1/8 mtl. Possessor: Gerhard von Berckner.

Efter Lands-contorets förteckning 11/8 1725 äro Strand och Edstorp Gästgiveri-Hemman och således för knecktehållet fria, varför till denna Rote är anslaget:
Thuna, som förr varit gästgivaregård 1/2 mtl. Possessor: Riksrådet Creutz.

Torp

Torpnummer

SR-00-0513

Rote

Tuna

Rotegård 1

Strand

Andel 1

1

Rotegård 2

Rössbohl

Andel 2

1/4

Rotegård 3

Rössbohl

Andel 3

1/4

Rotegård 4

Wäringe

Andel 4

1/4

Rotegård 5

Ringzelius

Andel 5

1/2

Rotegård 6

Edstorp

Andel 6

1/8

Socken

Råby-Rönö

Kompani

Nyköpings kompani

Soldater vid detta torp