< Tillbaka <
Info om rote

Ullberga

Torp

Torpnummer

SR-00-0514

Rote

Ullberga

Rotegård 1

Ullberga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Oppeby

Mantal 2

1

Rotegård 3

Wärskiäl

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Daglöf

Mantal 4

1/8

Socken

Råby-Rönö

Kompani

Nyköpings kompani

Rotens nummer år 1686 — 451, from år 1710 — 514.

Rotens sammansättning år 1686:
Oppeby — Erich, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet.
Uhlberga — Enkian, 1 mtl. Förrådskassan inlösta förpantning.

Rotens sammansättning år 1728:
Oppeby — Enkian, 1 Mantal, Huvudrote. Possessor: Cavalleriet.
Ullberga — Anders, 1 mtl. Förrådskasans inlösta förpantning.

Efter Lands-Contorets förteckning är denna rote vorden stärkt med:
Wärskiäl Bettna — Nils, 1/4 mtl. Förpantning.
Daglöf Råby — Karl, 1/8 mtl, Possessor: Cavalleriet.

Soldater vid detta torp